HR Specialist Junior

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Zodpovednosť za nábor kandidátov (aktívne vyhľadávanie vhodných kandidátov, práca s internou databázou)Príprava pracovnoprávnej dokumentácie súvisiacej so vznikom, zmenou a ukončením pracovného pomeruKomplexná sumarizácia a príprava podkladov pre spracovanie miezd zamestnancovEvidencia a spracovanie prijatej a odoslanej […]

Čítať viac

Účtovník/čka

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Správa nákladových faktúr podľa rozpočtov, vrátane zabezpečenia ich schvaľovacieho procesuKomplexná administrácia nájomných zmlúv vo fakturačnom softvéri – evidencia nových zmlúv, dodatkov, zmien a príprava podkladov pre fakturáciuPodieľanie sa na mesačných, kvartálnych a ročných účtovných uzávierkachVystavovanie […]

Čítať viac

Recepčná (Hotel)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Privítanie a registrácia hostíPoskytovanie informácií o hoteli a jeho službáchRiešenie požiadaviek a sťažností hostíSpracovanie rezervácií a komunikácia s hosťami cez telefón a e-mailSpolupráca s ostatnými oddeleniami hotela na zabezpečenie bezproblémového chodu Jazykové znalosti Anglický jazyk […]

Čítať viac

Project Manager for Industrial Inspection

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Vašou kľúčovou úlohou bude postupné vybudovanie nového oddelenia priemyselných inšpekcií, so zameraním spočiatku na inšpekcie/kontroly strojov a strojných zariadení vo výrobných závodoch v SR, s perspektívou stať sa manažérom celého oddeleniaKontrola strojov u samotného dodávateľa […]

Čítať viac

Znalec v odbore cestná doprava

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Zdokumentovanie, posúdenie a popísanie technického stavu cestného vozidla, vrátane zhotovenia fotodokumentácie, prípadne videozáznamuStanovenie hodnoty cestného vozidla pre rôzne účelyStanovenie hodnoty poškodeného vozidla pre účely stanovenia výšky škody po dopravnej nehode alebo po poškodení vozidlaStanovenie hodnoty […]

Čítať viac

Obchodný manažér pre oblasť automobilových služieb

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Samostatná práca zameraná na vyhľadávanie, oslovovanie a získavanie nových obchodných partnerov z automobilového biznisuPonuka služieb určených pre automobilový sektorAktívne obchodné rokovania s autoservismi, pneuservismi, prepravnými spoločnosťami, taxi službami, spoločnosťami vlastniacimi väčšie flotily automobilov a pod.Vedenie […]

Čítať viac

Finančný manažér

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Vedenie tímu finančného oddeleniaKoordinácia zostavovania rozpočtov, sledovanie jeho čerpaniaRiadenie finančných tokov spoločnostiAnalýza výsledkov spoločnosti, návrhy na riešenie vzniknutých odchýlokKoordinácia auditu jednotlivých spoločnostíKomunikácia s finančnými, daňovými a bankovými inštitúciamiPredkladanie predbežného výsledku hospodárenia za jednotlivé spoločnostiPríprava pravidelných […]

Čítať viac

Dátový analytik

Náplň práce Správa, aktualizácia a administrácia manažérskeho reportinguTvorba, úpravy a udržiavanie šablón pre finančný, obchodný, manažérsky reporting a rozpočtyPríprava reportov na adhoc bázeImport a kontrola dát z jednotlivých spoločností do reportingového systémuParticipácia na rozvoji procesu hodnotenia výkonnosti spoločnostiNastavenie, údržba a […]

Čítať viac

Vedúci IT oddelenia

Náplň práce Vedenie tímu 2 IT špecialistovDohľad nad bezproblémovým chodom celej IT infraštruktúry v spoločnostiPriebežná analýza stavu IT, návrh zmien, výber dodávateľov, nasadenie nových technológií a riešeníStarostlivosť o ERP systém, ostatný SW a HWKomplexné zabezpečenie starostlivosti o domény, užívateľov ( […]

Čítať viac

Vedúci strážnej služby

Náplň práce Riadenie a plánovanie činnosti pracovníkov strážnej službyOrganizovanie a zadávanie úloh pracovníkom strážnej službyZodpovednosť za personálne zabezpečenieKomunikácia s externou spoločnosťouKoordinácia externých zamestnancov strážnej službyVykonávanie činnosti strážnej služby v priestoroch areáluZabezpečovanie obsluhy rampy pre vjazd a výjazd vozidielAdministratívne činnosti v […]

Čítať viac