Archív pracovných ponúk

Bratislava
Pridaný pred 1 týždeň

Náplň práce Lekár neurológ v Centre prevencie a liečby aSANTE Osobnostné predpoklady a zručnosti Vysokoškolské vzdelanie + špecializácia neurológia

Čítať ďalej

Dolný Kubín
Pridaný pred 2 týždne

Náplň práce Vývoj a kontrola efektívnej a na budúcnosť orientovanej stratégie zásobovaniaMonitorovanie trhov obstarávania, včasné zistenie trendov a príležitostíHodnotenie rizika dodáv...

Čítať ďalej

Dolný Kubín
Pridaný pred 2 týždne

Náplň práce Zodpovednosť za komplexné riadenie kvality dodávateľovZabezpečenie požadovanej úrovne kvality v rámci vývoja, nákupu a dodávateľovPlánovanie a sledovanie požiadaviek na kv...

Čítať ďalej

Dolný Kubín, Prešov
Pridaný pred 3 týždne

Náplň práce Práca na pridelených projektoch náboru a výberu zamestnancov pre našich klientov pôsobiacich v rôznych odvetviachAktívne vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie z rôznych zdr...

Čítať ďalej

Dolný Kubín
Pridaný pred 3 týždne

Náplň práce Zodpovednosť za vytvorenie kvalitného portfólia dodávateľovVedenie obchodných rokovaní s dodávateľmi, vyjednávanie zmluvných podmienok, uzatváranie zmlúvOptimalizovať obst...

Čítať ďalej

Dolný Kubín
Pridaný pred 3 týždne

Náplň práce Implementácia požiadaviek obstarávania pre nový vývoj alebo zmenyVýber dodávateľov v rámci stratégie z portfólia dodávateľovZodpovednosť za obstaranie nových dielov v po...

Čítať ďalej

Žilinský kraj
Pridaný pred 3 týždne

Náplň práce Zodpovednosť za riadenie a rozširovanie HR oddelenia vo výrobnej spoločnosti a novovznikajúcej výrobnej divízie s plánovaným počtom zamestnancov 500 a viacPríprava stratégie...

Čítať ďalej

Bratislava
Pridaný pred 1 mesiac

Náplň práce Zodpovednosť za vedenie komplexného účtovníctva v spoločnostiSledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandar...

Čítať ďalej

Bratislava, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Pridaný pred 1 mesiac

Náplň práce Vyhľadávanie nových obchodných príležitostí na slovenskom stavebnom trhu, prieskum trhu a akvizícia nových zákazníkov / B2BVzťahový manažment s existujúcimi klientmiZodpo...

Čítať ďalej

Bratislava
Pridaný pred 1 mesiac

Náplň práce Zabezpečovanie školení 1. pomoci pre klientov, príprava podkladov k fakturáciám, komunikácia s poskytovateľmi školenia a klientmiZabezpečovanie admin. úkonov podľa pokynov n...

Čítať ďalej

Trnavský kraj
Pridaný pred 2 mesiace

Náplň práce Zodpovednosť za technickú prípravu výrobyVypracovanie technologického postupu výroby pre jednotlivé dielce, skupiny až po hotový výrobokRiešenie konštrukčných a technologi...

Čítať ďalej

Győr, Maďarsko, Košice
Pridaný pred 2 mesiace

Náplň práce Spracovanie došlej a odoslanej pošty a jej evidenciaSpracovanie dovolenkových lístkov zamestnancov a ich evidenciaPrijímanie a starostlivosť o návštevy, zabezpečenie občerstve...

Čítať ďalej

Bratislava
Pridaný pred 2 mesiace

Náplň práce Aktívna obchodná činnosťVyhľadávanie nových zákazníkovPonuka leasingových produktov vo viacerých komoditáchPoskytovanie informácií zákazníkom a obchodným partnerom o po...

Čítať ďalej

Košice
Pridaný pred 3 mesiace

Náplň práce Nakládka a vykládka tovaruRozvoz tovaru ku zákazníkomPreberanie hotovosti za tovar od zákazníkaOdovzdávanie informácií nadriadenému o potrebách zákazníkaV rámci adaptačn...

Čítať ďalej

Nitriansky kraj
Pridaný pred 3 mesiace

Náplň práce Nakládka a vykládka tovaruRozvoz tovaru ku zákazníkomPreberanie hotovosti za tovar od zákazníkaOdovzdávanie informácií nadriadenému o potrebách zákazníkaV rámci adaptačn...

Čítať ďalej