Ako pomocou investovania môžete zhodnotiť vaše financie?

V predchádzajúcom článku sme rozobrali tému, ako zhodnotiť svoje financie prostredníctvom  použitia sporiacich produktov. Dnes sa budeme zaoberať investovaním, ktorým oproti sporiacim produktom môžete dosiahnuť vyšší výnos, no zároveň preberáte na seba plné riziko prípadných poklesov a neviete dopredu určiť, aký výnos […]

Čítať viac

Čo znamenajú finančné miery pri finančnom plánovaní?

Finančné plánovanie sa nezaobíde bez správneho rozdelenia vašich finančných prostriedkov na dosiahnutie vašich vytýčených cieľov.Dôležité je si nastaviť tzv. ideálne finančné miery, ktoré vychádzajú zo 4 dôležitých finančných atribútov správneho hospodárenia s peniazmi,  a to je tvorba rezervy, vytváranie dlhodobých aktív, výška […]

Čítať viac

Čo je pracovná pohotovosť, a aká je za ňu odmena?

Pracovná pohotovosť môže nastať vtedy, ak váš zamestnávateľ kvôli odôvodneným a nevyhnutným prípadom vám môže nariadiť výkon pracovnej pohotovosti, ktorá sa vykonáva nad rámec vášho rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas, ktorý ste si dohodli v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. […]

Čítať viac