Ako pomocou sporenia môžete zhodnotiť vaše financie?

Pri finančnom plánovaní je jednou z priorít budovanie rezerv ale v ďalšom kroku ich môžete aj zhodnotiť. V predchádzajúcich článkoch sme hovorili o tvorbe rezervy hlavne pre prípad neočakávaných udalostí. Avšak rezervu si môžete vytvoriť aj pre zlepšenie vašej budúcnosti.

Najskôr kým prejdeme k možnostiam zhodnotenia vašich rezerv mali by ste poznať pojmy ako výnos, riziko a likvidita. Tieto faktory vplývajú na vaše zhodnocovanie, a spolu tvoria tzv. investičný trojuholníkvzťah medzi výnosom, rizikom a likviditou.

Čo to v praxi znamená?
  • Vás ako investora pri výbere produktu najviac zaujíma aký výnos (teda príjem a zisk) vám investovanie môže priniesť. Výška výnosov je vo veľkej miere ovplyvňovaná likviditou a rizikom daného produktu. Platí, že čím vyšší výnos, tým vyššie riziko. 
  • Likvidita však s rastom rizika klesá, čo znamená, že ak je výnos veľmi vysoký, hrozí aj veľmi veľké riziko straty a premena investície na peniaze (likvidita) zaberie veľa času.
    Investori väčšinou hľadajú vysoko likvidné produkty, ktoré môžu rýchlo predať v prípade poklesu ich hodnoty na trhu. Úroveň likvidity závisí od toho, aký dopyt a ponuky je daného produktu. Najviac likvidné sú napríklad cenné papiere, na druhú stranu najnižšiu likviditu majú nehnuteľnosti. Je však dobré, ak si vaše portfólio vyskladáte aj z menej likvidných produktov, ale v prípade potreby aby ste mali uložené peniaze aj vo vysoko likvidných produktoch.
  • Posledné riziko je pre vás hrozba, že príde k strate vašich investícií, k ich poklesu a teda k zníženiu hodnoty investície.
Aké sú najbežnejšie formy zhodnocovania peňazí?

V praxi sa môžete stretnúť so sporením a investovaním. Aký rozdiel je medzi týmito dvoma pojmami?

  • Pri sporení vám banky bežne garantujú vašu výšku výnosu, ktorá je dopredu daná, avšak jej výška je štandardne pod mierou inflácie, na veľmi nízkej úrovni.
  • Pri investovaní môžete dosiahnuť vyšší výnos, no preberáte na seba plné riziko prípadných poklesov a neviete určiť, aký výnos vám to prinesie.
Sporenie

Sporenie by nemali byť vaše rezervy. Rezervy majú slúžiť na neočakávané udalosti. Sporenie je účelové a očakávané, čo znamená, napr. na financovanie dovolenky, zariadenia bytu alebo na kúpu nového auta. Sporiť môžete pravidelne a nepravidelne, všetko závisí od vašich finančných možností.  Sporiť si môžete doma, odkladaním peňazí do prasiatka alebo využiť služby bánk, ktoré ponúkajú prostredníctvom sporiacich produktov zhodnocovanie pripísaním úroku. Úroky považujeme v tomto prípade za aktíva. Ak máte v zmluve stanovenú úrokovú sadzbu 1,5% p.m. banka vám k úsporám po uplynutí mesiaca pripíše 1,5% z nasporenej sumy. 

Sporiace produkty

Sporiaci účet

Ide o krátkodobý produkt na ukladanie a zhodnocovanie prostriedkov. Tento účet môže byť súčasťou bežného účtu, ale viacero bánk ho poskytuje ako samostatný produkt. Ponúkajú vyššiu mieru zhodnotenia, a zároveň poskytujú výhody bežných účtov, ako napr. možnosť výberu uložených finančných prostriedkov kedykoľvek bez sankcií (ak nie je dohodnutá lehota sporenia, resp. výpovedná lehota).

Sporiaci účet je teda účet v banke, na ktorý môžete v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch vkladať peniaze aby sa vám zhodnotili vďaka stanovenej úrokovej sadzbe.

Termínovaný vklad

Je určený na uloženie a zhodnotenie finančných prostriedkov, ktoré dočasne nepotrebujete. Toto uloženie je na vopred dohodnutý čas, môžu to byť mesiace ale aj roky. Vďaka termínovanému vkladu môžete získať vyššie úrokové sadzby v porovnaní s bežným účtom. Tieto sadzby sa počas celého obdobia nemenia a po uplynutí stanoveného termínu máte k dispozícii nasporenú sumu aj s jej navýšením (úrokom). Sumu si môžete vybrať aj skorej ale musíte zaplatiť sankcie, ktoré sa s predčasným výberom spájajú.

Stavebné sporenie

Predstavuje spôsob sporenia na konkrétny účel – financovanie potrieb súvisiacich s bývaním. Pri využití finančných prostriedkov musíte vydokladovať, na čo ste prostriedky minuli, avšak po uplynutí stanoveného časového horizontu je možné prostriedky použiť aj na iný účel, bez dokladovania. Prostriedky sa zhodnocujú fixne stanoveným úrokom, ktorý sa v priemeru pohybuje okolo 1,7% ročne. Prostredníctvom tohto sporenia máte možnosť získať aj štátnu prémiu na pomoc pri zabezpečení bývania. 

Ak vás zaujímajú tipy a triky z pracovného prostredia,  sledujte nás na našej  webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *