Ako pomocou investovania môžete zhodnotiť vaše financie?

V predchádzajúcom článku sme rozobrali tému, ako zhodnotiť svoje financie prostredníctvom  použitia sporiacich produktov. Dnes sa budeme zaoberať investovaním, ktorým oproti sporiacim produktom môžete dosiahnuť vyšší výnos, no zároveň preberáte na seba plné riziko prípadných poklesov a neviete dopredu určiť, aký výnos vám to prinesie.

Zopakujme si základné pojmy investičného trojuholníka, ktoré súvisia s investovaním a vyjadrujú vzťah medzi výnosom, rizikom a likviditou.

Čo to v praxi znamená?

 • Vás ako investora pri výbere produktu najviac zaujíma aký výnos (teda príjem a zisk) vám investovanie môže priniesť. Výška výnosov je vo veľkej miere ovplyvňovaná likviditou a rizikom daného produktu. Platí, že čím vyšší výnos, tým vyššie riziko.
 • Likvidita však s rastom rizika klesá, čo znamená, že ak je výnos veľmi vysoký, hrozí aj veľmi veľké riziko straty a premena investície na peniaze (likvidita) zaberie veľa času.
  Investori väčšinou hľadajú vysoko likvidné produkty, ktoré môžu rýchlo predať v prípade poklesu ich hodnoty na trhu. Úroveň likvidity závisí od toho, aký dopyt a ponuky je daného produktu. Najviac likvidné sú napríklad cenné papiere, na druhú stranu najnižšiu likviditu majú nehnuteľnosti. Je však dobré, ak si vaše portfólio vyskladáte aj z menej likvidných produktov, ale v prípade potreby aby ste mali uložené peniaze aj vo vysoko likvidných produktoch.
 • Posledné riziko je pre vás hrozba, že príde k strate vašich investícií, k ich poklesu a teda k zníženiu hodnoty investície.
Aké sú ideálne situácie vašich investícií?

V ideálnom svete by sme sa rozhodovali za investície s najvyšším výnosom, najnižším rizikom a s najvyššou likviditou. Avšak takéto vzťahy na investičnom trhu nefungujú, a preto sa môžete rozhodnúť medzi týmito možnosťami:

 1. Vzťah medzi likviditou a rizikom je nepriamo úmerný: čím vyššia likvidita tým nižšie riziko
 2. vzťah medzi likviditou a výnosom je taktiež nepriamo úmerný: čím nižšia likvidita, tým vyššie výnosy investor požaduje,
 3. vzťah medzi rizikom a výnosmi je priamo úmerný: čím vyššie je riziko spojené s investíciou, tým vyššie výnosy môže investor získať
Čo znamená investovať?

Investovanie je forma strednodobého a dlhodobého zhromažďovania  a zhodnocovania vlastných financií prostredníctvom finančných nástrojov. Pri investovaní platí, že čas sú peniaze, čo znamená, že čím dlhší časoví horizont investovania do vhodne zvolených produktov, tým lepšie zhodnotenie financií na trhu.

Tri základné kroky pri investovaní:

        1.Určte si investovanú sumu

Môžete investovať jednorazovo alebo pravidelne, určte si sumu, ktorú budete investovať, čím skorej začnete, tým lepšie

        2. Stanovenie cieľa a časového horizontu

Určte si na aké časové obdobie chcete investovať. Ďalej je veľmi dôležitý aj cieľ vášho investovania. Vyhnete sa tým predčasnému výberu investície, ktorá nemusí byť až tak dobre premyslená.

        3. Výber vhodnej investičnej stratégie a rizikového profilu

Na základe určenia cieľa, a časového horizontu, vášho vzťahu k riziku a požadovaného výnosu viete určiť, aký je váš rizikový profil. Ak očakávate vyšší výnos, musíte sa zmieriť s vyšším rizikom a menšou dostupnosťou peňazí. Ak je riziko nízke, tak je nízky aj výnos. Podľa tohto vzťahu viete zvoliť, či chcete investovať do konzervatívnejšej alebo rizikovejšej stratégie.

Rady pre správne investovanie:

 • Sledujte vyvíjanie finančných trhov – investovanie je dlhodobou záležitosťou, pravidelným investovaním si znižujete riziko v čase a majte na pamäti, že výkyvy na  trhu sú prirodzené. Ak trhy padajú nemalo by to ovplyvniť vašu dlhodobú stratégiu a nemali by ste začať panikáriť
 • Nečakajte s investovaním, pretože čas sú peniaze. Poklesy na trhoch sú ideálne pre nákup a investovanie
 • Diverzifikujte – teda rozdeľte svoje investície do viacerých produktov a na viacero trhov. Správnou kombináciou väčšieho počtu cenných papierov či fondov dokážete ochrániť svoje úspory. Dokážete tým aj vyrovnať prípadné poklesy – pokles jedného produktu je vykompenzovaný nárastom druhého.

Do čoho sa oplatí investovať?

Finančné trhy poskytujú mnoho zaujímavých prostriedkov na zhodnocovanie. Investovať môžete napríklad do produktov, akými sú akcie, dlhopisy, cenné papiere, zlato, nehnuteľnosti alebo aj  umelecké diela. Vhodnými produktami sú indexové alebo podielové fondy.

Dlhopisy: sú považované za konzervatívnejšiu formu investovania. Pri dlhopisoch platí, že síce vám nezarobia toľko ako akcie ale sú bezpečné. Fungujú na princípe nákupu nemajetkových cenných papierov, ktoré môžu byť emitované štátom, obcami, súkromnými spoločnosťami alebo bankami a po uplynutí určitého stanoveného času vám bude vyplatený výnos.

Akcie: predstavujú majetkový cenný papier, ktorého kúpou sa stávate spoluvlastníkom spoločnosti, ktorej akcie ste kúpili. Akcie sú považované za zaručený výnos a za produkt s najvyšším zhodnotením spomedzi všetkých investičných produktov. Akcie sú však kolísavé, preto sa neoplatí krátkodobé investovanie do akcií.

Nehnuteľnosti: ide o tzv. alternatívne investície napr. do domov, bytov, či priestorov v nákupných centrách kvôli ich ďalšiemu prenájmu. Toto investovanie sa vyznačuje s nižším rizikom straty, a je tu veľká pravdepodobnosť, že postupom času budú naberať na hodnote. Pri výbere nehnuteľnostiach treba brať do úvahy ich polohu, v akom sú stave a či je potrebná rekonštrukcia.

Zlato: nie je investíciou, ktorá vám bude prinášať pravidelný výnos, skôr slúži ako ochrana pred infláciou alebo ako zabezpečenie majetku v čase krízy, a ak jeho nákupná cena vzrastie a v správnom čase ho predáte, môžete aj zarobiť.

V súčasnosti máte možnosť využiť aj rôzne finančné inštitúcie, ktoré poskytujú široké spektrum investičných produktov, pri čom najčastejšie môžete investovať do indexových a podielových fondov.

Aký je v nich rozdiel?

Podielový fond

 • Predstavuje spoločný majetok investorov-podielnikov, z ktorých každý má vo fonde svoj podiel. Tvoria ho teda peňažné prostriedky či cenné papiere viacerých jednotlivcov, ktorí majú takú časť majetku, ktorá prislúcha výške ich investície.
 • Podielový fond vzniká z finančných príspevkov jednotlivcov. Túto sumu následne správcovská spoločnosť investuje do rôznych aktíva vyskladá portfólio produktov. Tie môžu byť zmiešane – dlhopisy a akcie, len akcie alebo len dlhopisy.
 • Podielové fondy sú aktívne a riadené – čo znamená, že analytici skúmajú situáciu na trhu, jednotlivé firmy na trhu a starajú o vaše peniaze a investujú ich podľa vhodných príležitostí.

Obľúbené sú zmiešané, tzv. multi-asset fondy, ktoré umožňujú pri nepriaznivej situácii akcií presunúť peniaze napr. do dlhopisov. 

Indexový fond 

Indexové fondy fungujú na princípe sledovania a kopírovania určitého indexu, ktorý meria výkonnosť konkrétnej skupiny cenných papierov. Vy ako investor presne viete, akým spôsobom budú vaše peniaze investované, pretože skladba týchto indexov je verejne známa.
Medzi najznámejšie indexy patria napr. americké indexy Dow Jones či S & P 500. Ide o nástroj efektívnej diverzifikácie – jediná investícia do fondu má rovnaký efekt, ako keby ste nakúpili všetky akcie v báze indexu.
Výhodou sú nižšie poplatky, pretože ide o pasívne riadené fondy a preto nepotrebujete drahých analytikov, a druhou výhodou sú daňové zvýhodnenia

Najznámejšie indexové fondy sú tzv. ETF  (exchange traded funds), ktoré fungujú na princípe: ¾ peňazí investovaných do ETF smerujú do akcií, 1/5 smeruje do dlhopisov. Investovať môžete do komodít (zlato, platina, ropa), do nehnuteľností, či do umelej inteligencie.

Samostatný druh ETF fondov sú ESG fondy, ktoré znamenajú investovanie do spoločností na základe ich vyhodnotenia v troch kategóriách, a to:

 • Environment –  ochrana životného prostredia
 • Social – spoločenská zodpovednosť firmy, vzťahy vo firme
 • Governance – kvalita a spôsob riadenia spoločnosti 
 

Investovať teda môžete do rôznych produktov. Ak rozložíte svoje investície do viacerých z nich, s rôznou výškou rizika či výnosu, budete diverzifikovať a vytvoríte si tak svoje investičné portfólio.

Ak vás táto téma zaujala a chcete vedieť viac o finančnej gramotnosti sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *