Na akú výšku odstupného máte nárok?

Odstupné by vám malo pomôcť v situácii kedy s vami zamestnávateľ skončí pracovný pomer. Teda to znamená, že ak sa rozhodnete ukončiť pracovný pomer z vlastnej vôle, nevznikne vám nárok na vyplatenie odstupného.

Kedy máte nárok na odstupné?

Ak dostanete výpoveď z dôvodu:

 • že sa zamestnávateľ alebo jeho časť ruší alebo premiestňuje na iné miesto a vy ako zamestnanec nesúhlasíte so zmenou miesta,
 • ako zamestnanec sa stanete nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
 • že zamestnávateľ ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
 • že ako zamestnanec ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Pri takomto skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, vám ako zamestnancovi prináleží odstupné, ktorého výška závisí od dĺžky vašich odpracovaných rokov u zamestnávateľa:

 • pri najmenej 2 rokoch a menej ako 5 rokov máte nárok na odstupné v sume vášho priemerného mesačného zárobku,
 • pri dĺžke trvania pracovného pomeru najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov máte nárok na dvojnásobok vášho priemerného mesačného zárobku,
 • ak pracovný pomer trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov máte nárok na trojnásobok vášho priemerného mesačného zárobku,
 • ak váš pracovný pomer trval najmenej 25 rokov máte nárok na štvornásobok vášho priemerného mesačného zárobku.

Ak ukončíte pracovný pomer dohodou,  z dôvodu: 

 • že sa zamestnávateľ alebo jeho časť ruší alebo premiestňuje na iné miesto a vy ako zamestnanec nesúhlasíte so zmenou miesta,
 • ako zamestnanec sa stanete nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
 • že zamestnávateľ ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
 • že ako zamestnanec ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Pri takomto skončení pracovného pomeru uzatvorenou dohodou medzi vami a zamestnávateľom, vám ako zamestnancovi prináleží odstupné, ktorého výška závisí od dĺžky vašich odpracovaných rokov u zamestnávateľa: 

 • pri menej ako 2 rokoch máte nárok na odstupné v sume vášho priemerného mesačného zárobku
 • pri najmenej 2 rokoch a menej ako 5 rokov máte nárok na odstupné v sume vášho dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku,
 • pri dĺžke trvania pracovného pomeru najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov máte nárok na trojnásobok vášho priemerného mesačného zárobku,
 • ak pracovný pomer trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov máte nárok na štvornásobok vášho priemerného mesačného zárobku,
 • ak váš pracovný pomer trval najmenej 25 rokov máte nárok na päťnásobok vášho priemerného mesačného zárobku.
Kedy máte nárok odstupné vo výške desaťnásobku vašej mzdy?

Ak s vami skončí zamestnávateľ pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodu:

 • Že ako zamestnávateľ nesmiete vykonávať pracovný pomer pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou,
 • Alebo ak ste na pracovisku dosiahli najvyššiu expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Vám prináleží odstupné v sume najmenej desaťnásobku vášho priemerného mesačného zárobku.

Neplatí to v tom prípade, ak:

 • váš pracovný úraz bol spôsobený vašim zavinením a porušili ste právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci ste s nimi boli riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrovali,
 • váš pracovný úraz bol spôsobený tým, že ste boli pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.
 

Ak vás zaujímajú tipy a triky z pracovného prostredia,  sledujte nás na našej  webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *