Čo je otcovská dovolenka a kedy máte na ňu nárok?

4. októbra 2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila otcovskú dovolenku, ktorá prišla do platnosti 1. novembra 2022. 

Čo je otcovská dovolenka?

Nárok na otcovskú dovolenku majú pracujúci otcovia, ktorým umožňuje stráviť  2 týždne (14 kalendárnych dní) s dieťaťom už tesne po jeho narodení. Je ju možné využiť v období najneskôr 6 týždňov od narodenia dieťaťa.

Obdobie šiestich týždňov od narodenia dieťaťa sa môže predĺžiť o obdobie, počas ktorého bolo dieťa po pôrode hospitalizované zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo matky (platí, iba ak prvý deň hospitalizácie spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa narodenia dieťaťa).

Kto vám ju preplatí?

Ak sa rozhodnete ako nový otecko ostať doma s dieťaťom a s matkou dieťaťa 14 dní, otcovské ako nemocenská dávka zo sociálneho poistenia vám bude preplatená Sociálnou poisťovňou. 

Ako sa čerpá?

Čerpaním otcovskej dovolenky nedostávate 14 dní voľna navyše, pretože o týchto 14 dní sa vám skráti prípadné čerpanie materského. Využiť otcovskú dovolenku je vaša možnosť, nie povinnosť, ak sa tak rozhodnete, štandardné vyplácanie „materskej“ ktoré trvá 28 týždňov sa vám rozdelí na dve časti:

  1. obdobie maximálne 2 týždňov v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (tzv. „otcovské) a
  2. obdobie ďalších 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa.

Ak sa nerozhodnete čerpať otcovskú dovolenku, môžete naďalej využiť možnosť čerpania materského ako to bolo doteraz.

Matka čerpá materské a otec otcovskú dovolenku

Počas 2 týždňov kedy otec čerpá otcovskú dovolenku, matka počas tohto obdobia má nárok na materské resp. na rodičovský príspevok. To znamená, že počas 2 týždňov otcovskej dovolenky dostane sociálnu dávku matka aj otec dieťaťa.

Čo ak sa dieťa narodilo ešte pred 1.11.2022?

Týmto dátumom prichádza do účinnosti zákon o otcovskej dovolenke, avšak dieťa sa nemusí narodiť až po tomto dátume aby ste mali nárok na otcovskú dovolenku. Ako otec môžete čerpať otcovskú dovolenku aj na dieťa, ktoré sa narodilo pred týmto dátumom, ale musíte stihnúť lehotu 6 týždňov od narodenia dieťaťa.

Podmienky splnenia nároku na otcovskú dovolenku
  • byť aktívne nemocenský poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia v deň, od ktorého si uplatňuje nárok na tzv. „otcovské“,
  • získať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku na tzv. „otcovské“, pričom do tohto obdobia sa započítava aj predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia),
  • starostlivosť o dieťa,
  • ak je otec, ktorý žiada o nárok na tzv. „otcovské“ SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, nesmie mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni.
Aká je výška otcovského?

Tak ako pri materskom, aj výška otcovskej dávky predstavuje 75% denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Vypočítaný denný vymeriavací základ však nesmie presiahnuť 75% zákonom stanoveného maximálneho denného vymeriavacieho základu.
To zmenená, že:

  • v roku 2022 nesmie presiahnuť 75 % z 74,4987 €, t. j. 55,8741 €, a
  • v roku 2023 nesmie presiahnuť 75 % z 79,6274 €, t. j. 59,7206 €.

V roku 2022 tak môžete ako otec získať za 14 dní otcovskej dovolenky maximálne 782,30 € a v roku 2023 pôjde o sumu 836,10 €.

Kde môžete požiadať o otcovské?

Ak si chcete požiadať o otcovské môžete tak spraviť TU.
Po doručení žiadosti do Sociálnej poisťovni rozhodne o nároku na dávku v lehote 60 dní. Ak spĺňate všetky podmienky, dávka vám bude priznaná a vyplatená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom ste si požiadali o dávku.

 

Ak vás zaujímajú nové legislatívne zmeny v pracovnom prostredí sledujte nás na našej  webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *