Čo znamenajú finančné miery pri finančnom plánovaní?

Finančné plánovanie sa nezaobíde bez správneho rozdelenia vašich finančných prostriedkov na dosiahnutie vašich vytýčených cieľov.Dôležité je si nastaviť tzv. ideálne finančné miery, ktoré vychádzajú zo 4 dôležitých finančných atribútov správneho hospodárenia s peniazmi,  a to je tvorba rezervy, vytváranie dlhodobých aktív, výška […]

Čítať viac

Čo je pracovná pohotovosť, a aká je za ňu odmena?

Pracovná pohotovosť môže nastať vtedy, ak váš zamestnávateľ kvôli odôvodneným a nevyhnutným prípadom vám môže nariadiť výkon pracovnej pohotovosti, ktorá sa vykonáva nad rámec vášho rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas, ktorý ste si dohodli v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. […]

Čítať viac

Aké zmeny nastali v Zákonníku práce v otázke stravovania?

Ako isto viete, ako zamestnanec po štyroch hodinách práce máte nárok na prestávku. Počas tejto prestávky vám zamestnávateľ musí zabezpečiť stravovanie buď v stravovacom zariadení alebo podľa novej vyhlášky v zákone vám dať na výber medzi stravovacou poukážkou alebo finančným príspevkom na stravovanie. […]

Čítať viac