Aká bude minimálna mzda v roku 2023?

Môžeme sa tešiť na zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2023?

V roku 2022 sa po prvýkrát podarilo dospieť k dohode medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov na minimálnej mzde, ktorá príde do platnosti od 1.1.2023. Jej výška je ustanovená na rovných 700€, čo znamená, že v porovnaní s rokom 2022 stúpne až o 54€.
Minimálna mesačná mzda ovplyvňuje nie len zamestnancov ale aj zamestnávateľov, pre ktorých to znamená vyššiu cenu práce.

Minimálna mzda vo výške 700€ sa týka zamestnancov, ktorý budú pracovať na plný pracovný úväzok.
Ak budete mať uzatvorený úväzok na kratšiu pracovnú dobu, minimálna mzda sa vám skráti. Napríklad ak budete mať uzatvorený polovičný pracovný úväzok, vaša minimálna mzda bude predstavovať 350€. Ak budete mať uzatvorený ¾ pracovný úväzok, vaša minimálna mzda bude 525€.

Aká je hodinová minimálna mzda?  

Hodinová minimálna mzda, ktorá sa navýši v roku 2023 o 0,31€ bude vo výške 4,023€ platná pre zamestnancov, ktorí majú 40 hodinový pracovný čas, čo znamená, že odpracujú 8 hodín 5 pracovných dní v týždni.  Táto hodinová minimálna mzda platí pre zamestnancov zamestnaných na základe pracovného pomeru ale aj pre zamestnancov, ktorí budú pracovať na základe dohody (rôznych typov dohôd).

Ak zamestnanec pracuje pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín, minimálna hodinová mzda sa určuje pomerne, a to napríklad:

ak budete mať ustanovený týždenný pracovný čas 38,75 hodín, vaša minimálna hodinová mzda bude vo výške 4,153€.

Vplyv stupňov náročnosti práce na minimálnu mesačnú mzdu

Minimálna mzda sa navyšuje podľa stupňov náročnosti práce v prípade zamestnancov, ktorí pracujú na základe trvalého pracovného pomeru. Ak pracujete na dohodu, podľa Zákonníka práce nemáte nárok na minimálnu mzdu podľa stupňa náročnosti práce, ale máte nárok na minimálnu hodinovú mzdu podľa
1. stupňa náročnosti práce. 

Stupeň

Čistá mzda zamestnanca s minimálnou mzdou bude vo výške 568,97€, a to s uplatnením mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane platnej za rok 2023 vo výške 410,24€ a bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa.

Čistá mzda teda v roku 2023 vzrastie v porovnaní s rokom 2022 o 43,32€.

Odvody zamestnanca budú v roku 2023 vyzerať asi takto:

Stupeň (1)

Ako sa zmení cena práce zamestnávateľa v roku 2023?

Cena práce zamestnávateľa za zamestnanca odmeňovaného mesačnou minimálnou mzdou bude v roku 2023 vo výške 946,40€. V porovnaní s rokom 2022 ide o zvýšenie o 73,03€.

Aký bol vývoj minimálnej mzdy na Slovensku za posledných 13 rokov?

Ako môžete vidieť za 13 rokov sme z minimálnej mzdy 307,70€  stúpli až na 700€, čo znamená rozdiel až 392,30€.

Ak vás zaujímajú nové legislatívne zmeny v pracovnom prostredí sledujte nás na našej  webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *