Ako sa naučiť finančne plánovať?

V predchádzajúcom článku sme si povedali o základných princípoch finančnej gramotnosti, ktorými by sa mal riadiť každý, kto sa chce priblížiť ku svojej finančnej slobode. Finančnú slobodu získame ak budeme myslieť na svoju budúcnosť a efektívne využívať finančné prostriedky, ktoré máme dnes. Avšak okrem správy financií by sme si mali vytvoriť aj tzv. finančný plán a v rámci neho si strategicky naplánovať jednotlivé kroky, stanoviť si termíny na ich uskutočnenie a ísť si za svojim cieľom.

Ako má vyzerať finančný plán?

Finančný plán vytvoríme zohľadnením našich príjmov a výdavkov a zohľadnení našich reálnych možností, ktoré máme. Ako každý plán, tak aj finančný potrebuje časové ohraničenie pre jednotlivé kroky, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľu. Dôležitá je aj kontrola našich výsledkov a analýza problémov. Potrebné je si zadefinovať len reálne dosiahnuteľné ciele a rozdeliť si ich podľa časového horizontu na krátkodobé (sny a plány do výšky nanajvýš trojmesačného príjmu), stredne dlhé (napr. kúpa auta, sporenie na vzdelanie detí..) a dlhodobé ciele (zabezpečenie bývania,…). Naše finančné ciele by sme si mali definovať podľa toho, či ich naozaj potrebujeme.

1. Finančná analýza nášho plánu

Finančný plán nemôžeme začať realizovať ak nevieme, s akými finančnými prostriedkami disponujeme. Finančná analýza nám pomáha odhaliť, aké záväzky máme, aké sú naše príjmy a výdavky ale aj to, ako ich dokážeme ovplyvniť a ako lepšie s nimi narábať. Výsledok finančnej analýzy by malo byť zistenie aký obnos peňazí mám k dispozícii každý mesiac, ktorý nepotrebujem na svoje výdavky, a ako sa môj majetok bude vyvíjať.

2. Definícia cieľov

Stanoviť si ciele a určiť si v nich priority je prvoradé.  Mali by ste sa zamyslieť nad tým čo potrebujete, a čo je nevyhnutné na dosiahnutie vašej finančnej stability a slobody ale aj nad tým, čo si chcete dopriať, zažiť, kúpiť.

Dôležité je v rámci rezerv ochrániť svoj majetok alebo príjem. To by vás malo ochrániť v prípade ak stratíte zamestnanie alebo sa vám pokazí auto a pod.
Ak máte vyriešené rezervy ďalšou vašou prioritou pri tvorbe cieľov je príprava a plánovanie budúcnosti.  Zamýšľať sa nad zabezpečením vašich detí, vás v čase dôchodku.
Ak ste pokryli všetky základné finančné ciele, môžete vytvárať ďalší príjem do budúcnosti, napr. investovaním. Môžete investovať jednorazovo alebo pravidelne, podľa toho ako vám to vaše financie dovoľujú.

2. Definícia cieľov

Vami stanovené ciele by ste si mali počas roka určite pripomínať. Čím viac ich budete mať na očiach, tým viac sa nimi budete riadiť. Kontrola je dôležitá aj v rámci vašich finančných transakcií. Na to môžete využívať napr. aj aplikácie, ktoré sme vám priniesli v tomto článku: https://dekra-job.sk/mate-zakladne-principy-financnej-gramotnosti/. Finančný plán je dobré prehodnotiť raz ročne.

Ak vás táto téma zaujala a chcete vedieť viac o finančnej gramotnosti sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *