Z čoho sa skladá vaša výplata?

Každý zamestnaný človek vie, čo znamená pojem výplatná páska. Je však už diskutabilné či každý vie a ovláda význam všetkých údajov a skratiek. Výplatné pásky zvyknú mať neprehľadný a nekonzistentný dizajn, čo je pre nás ešte viac mätúce. V tomto článku vám skúsime objasniť každý riadok z vašej výplatnej pásky a konkretizovať všetky odvody strhávané z vášho platu.

Forma výplatnej pásky

Výplatná páska môže mať papierovú alebo elektronickú formu. Zákonník práce uprednostňuje tú papierovú, je to však na vašej dohode zo zamestnávateľom. Pri elektronickej podobe si však dajte pozor, aby bola dodržaná ochrana vašich osobných údajov (napr. zaheslovaním údajov a pod.) Odporúčame si každú výplatnú pásku odkladať. Základným účelom je zistiť koľko sme zarobili za dané obdobie, avšak slúži aj na dodatočné vyrátanie nášho dôchodku. Preto sa výplatné pásky archivujú u zamestnávateľa, bohužiaľ im však túto povinnosť neurčuje zákonník práce, preto sa radšej spoľahnite sami na seba. 

Základné pojmy vo vašej výplatnej páske
Z akých častí sa skladá vaša výplatná páska ?

Každá výplatná páska môže mať inú formu spracovania, avšak v základe by mala obsahovať tieto časti:

Prvá časť je hlavička. V nej sa nachádzajú informácie, ktoré identifikujú príjemcu výplatnej pásky, teda vás a zamestnávateľa. Tieto informácie sú dosť prehľadné a nemali by vám robiť problém ich rozšifrovať.

Druhá časť je tzv. telo pásky a obsahuje všetky potrebné informácie na výpočet vašej mzdy. Základnými údajmi na výpočet je fond pracovnej doby na dni a fond odpracovaných hodín. Ďalej sú tu rozpísané všetky odvody, ktoré sa vám odpočítavajú z vašej hrubej mzdy. Netreba zabudnúť aj na daň z príjmu, ktorá je vo výške 19% a vo výplatnej páske sa môže uvádzať ako mesačné zálohy – daň. Odpočet tejto dane sa nepočíta z celkovej hrubej mzdy ale zo sumy hrubého platu, ktorý bol už znížený o spomenuté odvody zamestnanca (13,4%) a o nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je v roku 2022 381,61 EUR.

Pre lepšie pochopenie si môžeme uviesť jeden príklad výplatnej pásky a ukážeme si, ako odvádzanie všetkých odvodov vplýva na výslednú sumu našej čistej mzdy:

Dúfam, že vás tento článok zaujal a bol pre vás prínosom. Ak máte záujem o ďalšie relevantné informácie o vašej práci, výplatných páskach, alebo podobných záležitostiach, sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 
Nižšie máme pre vás pripravený ešte jeden tip na kontrolu správnosti vašej výplatnej pásky:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *