V akej výške je od 1. apríla 2023 základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opäť zvýšilo sumy základnej náhrady pri pracovnej ceste. Koho sa to týka a aké sumy platia po novom?

Základné náhrady pri pracovnej ceste sa zvyšujú na základe štatistických údajov za november 2022, kedy sa zaznamenal nárast cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Výsledná suma pri spočítaní všetkým km sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Ako to vyzerá v praxi?

Zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca na pracovnú cestu z Nitry do Považskej Bystrici, čo znamená precestovať 2x 160 km. Od 1.4.2023 to znamená, že základná náhrada za použitie súkromného vozidla na túto cestu bude vypočítaná nasledovne:

320km (dokopy cesta tam a cesta späť)x 0,239eur= 77,44eur.

Koho sa týka zvýšenie súm?

Zvýšenie súm sa už týka tých podnikateľov, ktorí za použitie cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca poskytujú základnú náhradu a náhradu za spotrebované pohonné látky. To znamená, že neposkytujú náhradu za použitie cestného motorového vozidla inou formou, ktorú umožňuje zákon o cestovných náhradách (napríklad náhrada zodpovedajúca cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy).

Ak chcete vedieť viac o tipoch z pracovného prostredia, sledujte nás na našom Facebooku DEKRA pracovné ponuky alebo na našom Instagrame Dekra_pracovne_ponuky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *