Ako získať viac dní dovolenky?

Zmeny v Zákonníku práce prišli tento rok aj v súvislosti so zvýšenou výmerou základnej dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa, ak táto povinnosť začala v priebehu kalendárneho roka 2022.
Novela prináša spresnenie výpočtu nároku na 5 týždňov dovolenky za kalendárny rok, ak sa ako zamestnanec začnete alebo prestanete starať o dieťa v priebehu kalendárneho rok.
Kedy máte nárok na viac dní dovolenky?

Týka sa vás to v tom prípade, ak sa ako zamestnanec staráte o vlastné neplnoleté dieťa , aj v prípade striedavej starostlivosti oboch rodičov. Ale aj vtedy ak sa staráte o neplnoleté dieťa, ktoré je zverené do vašej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Kedy vám vznikne a zanikne nárok?

Nárok vám vzniká v ten deň, keď vášmu zamestnávateľovi písomne oznámite, že sa trvale staráte o dieťa a zaniká dňom, keď sa trvale prestanete starať. Ukončenie ste povinný ako zamestnanec bezodkladne oznámiť svojmu zamestnávateľovi.
Písomné oznámenie trvalej starostlivosti o dieťa nemá žiadnu zákonom predpísanú formu. Zamestnávateľ môže spôsob oznamovania vzniku, resp. zániku postavenia zamestnanca trvale  sa starajúceho o dieťa vrátanie požadovaných dokladov upraviť v pracovnom poriadku alebo v inom vnútornom predpise. Ako zamestnanec máte právo vedieť o obsahu týchto dokumentov.

Ak ste svojho zamestnávateľa ešte neoboznámili o vašej trvalej starostlivosti o neplnoleté dieťa môžete to spraviť aj dnes.

Ak máte záujem o ďalšie tipy a triky z pracovného prostredia alebo o legislatívnych zmenách, sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *