Konštruktér – technológ

Náplň práce Pripravovať pracovný postup výroby výrobkov v operačnom systéme spoločnostiPripravovať výkresovú dokumentáciu pre potreby spoločnostiSpracovávať technickú a technologickú dokumentáciu výrobného procesu za pomoci operačného SW spoločnostiPripravovať podklady, respektíve viesť dopytové konanie na nákup materiálu a technológie pre potreby výrobného […]

Čítať viac