Strategický nákupca

Náplň práce Zodpovednosť za nové projektyVytvorenie kvalitného portfólia dodávateľovVedenie obchodných rokovaní s dodávateľmi, vyjednávanie zmluvných podmienok, uzatváranie zmlúvKomunikácia s projektovým a vývojovým oddelenímOptimalizovanie obstarávacích a procesných nákladovHodnotenie dodávateľov, definovanie kritérií a ich kontrolaVykonávanie auditov a zodpovednosť za podávanie návrhov na […]

Čítať viac

Výkonný asistent regionálneho riaditeľa realitného centra

Náplň práce Exekutíva rôznych činností spojených s prevádzkou realitného centraParticipácia na obchodných stretnutiach s klientmi a developermiPríprava zmluvnej dokumentácie po uzatvorení dohôd s obchodnými partnermiKomunikácia s klientmi a developermi v procese realizácie jednotlivých projektovVyhodnocovanie úspešnosti jednotlivých projektovPríprava rôznych prehľadov, analýz […]

Čítať viac

Projektový špecialista (grantové projekty v školstve)

Náplň práce Komplexné spracovanie administratívy projektov od žiadosti po formálne ukončeniePríprava a predkladanie žiadostí o granty, priebežných a záverečných správVykazovanie práce a služobných ciestOrganizácia stretnutíPríprava prezentáciíDohľad nad implementáciou projektov – čerpanie rozpočtu, dodržiavanie termínov a formálnych nárokov projektovDohľad nad plnením […]

Čítať viac

Finančný manažér

Náplň práce Zodpovednosť za finančné riadenie materskej spoločnosti a dohľad nad finančnými oddeleniami dcérskych spoločnostíKoordinácia účtovných aktivít interného tímu účtovníkovPríprava a prezentácia finančných výsledkov spoločnosti a holdingu pred predstavenstvom a atď.Príprava podkladov pre účely interného reportinguKoordinácia aktivít spoločnosti v oblasti […]

Čítať viac

Špecialista kontrolingu a reportingu

Náplň práce Zostavovanie ukazovateľov výkonnosti, reportingu a analýz (procesov vyhodnocovania výsledkov a tvorby finančných modelov pre plánovanie), cash flowZabezpečenie prepojenia kontrolingového modelu s reportingomSledovanie pohľadávok a externého financovaniaParticipácia pri tvorbe podnikateľského plánu a spolupráca na tvorbe konsolidovaného plánuZodpovednosť za kontroling […]

Čítať viac