Vedúca mzdového oddelenia

Náplň práce Vedenie a koordinácia tímu mzdových účtovníčokSamotné spracovanie miezd zamestnancovParticipácia na aktualizáciách SW a inováciách na mzdovom oddeleníZefektívňovanie pracovných procesov na oddeleníPríprava reportov za mzdovú oblasť podľa požiadaviek vedenia spoločnostiÚzka spolupráca s priamym nadriadeným a ostatnými zainteresovanými oddeleniami Osobnostné […]

Čítať viac

Operátor výroby v Kechneci!

Dovezieme ťa do práce aj z Rožňavy aj z Kráľovského Chlmca! Náplň práce Práca v 12-hod. zmenách /možné bez víkendov alebo aj s víkendami, možné aj len denné zmenyMontáž dielov v automotivePráca na montážnej linke podľa procesných listov a pracovných […]

Čítať viac

Technik – odborné prehliadky cestných vozidiel

Náplň práce Hľadáme Odborného technika pre obhliadky motorových vozidiel na našej prevádzke v Košiciach.Preberanie vozidiel, výkon obhliadok a zdokumentovanie poškodení na motorových vozidlách v rámci miesta výkonu práce.Komunikácia s klientmi, externými a internými partnermi.Výkon obhliadky motorových vozidiel a ich častí […]

Čítať viac

Kontrolór kvality / technik

Náplň práce Vykonávanie procesnej kontroly kvality podľa technických noriem a podmienok.Spolupráca pri odstraňovaní závad na dieloch a materiáloch, vypracovávanie dokumentácie k závadám.Participácia na riešení reklamácií, zabezpečovanie protokolov a podkladov.Kontrola rozmerov, kvality, funkcie a úplnosti procesu a materiálu.Určovanie počtu vzoriek určených […]

Čítať viac