Obchodno–technický manažér pre oblasť energetiky

Náplň práce Vyhľadávanie a získavanie nových obchodných príležitostí v oblasti energetiky (znižovanie energetickej náročnosti budov)Príprava cenových ponúk, uzatváranie zmlúv, spolupráca s technickými inžiniermiUdržiavanie dobrých zákazníckych vzťahovRealizovanie akcií na podporu získania nových obchodných príležitostí Osobnostné predpoklady a zručnosti Technické vzdelanie – […]

Čítať viac

Projektový manažér

Náplň práce Plánovanie, riadenie a koordinácia zverených stavebných projektovZodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtuKontrola priebehu výstavbySpolupráca s projektantami, stavbyvedúcimi a stavebným dozoromKomunikácia s investormi, dodávateľmiÚčasť na obchodných a pracovných rokovaniach Osobnostné predpoklady a zručnosti Anglický jazyk – Stredne pokročilý […]

Čítať viac

Stavbyvedúci

Náplň práce Komplexné zastrešenie prípravy a realizácie stavebných projektovPrevzatie a kontrola projektovej dokumentácieDohľad nad správnym ocenením projektu a spracovaním cenovej ponukyPriame obchodné jednania so subdodávateľmiKomunikácia so stavebným dozorom investoraZabezpečenie súladu realizovanej stavby s projektomZodpovednosť za kontrolu dodržiavania kvality vykonaných prác […]

Čítať viac

Stavbyvedúci (Maďarsko)

Náplň práce Komplexné zastrešenie prípravy a realizácie stavebných projektov v MaďarskuPrevzatie a kontrola projektovej dokumentácieDohľad nad správnym ocenením projektu a spracovaním cenovej ponukyPriame obchodné jednania so subdodávateľmiKomunikácia so stavebným dozorom investoraZabezpečenie súladu realizovanej stavby s projektomZodpovednosť za kontrolu dodržovania kvality […]

Čítať viac