Finančný analytik

Náplň práce Príprava finančných modelov, analýz, reportov a prognóz pre zvažované projektyVyhodnocovanie štandardných ukazovateľov návratnosti dlhodobých investíciíVypracovávanie business modelov pre konkrétne technicko-obchodné riešeniaPosudzovanie kreditného rizikaNávrh opatrení na zmiernenie rizík vyplývajúcich z kreditného profilu protistránKontrola a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie v oblasti […]

Čítať viac