Hlavný účtovník/čka

Náplň práce Zodpovednosť za vedenie komplexného účtovníctva v spoločnostiSledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvoInventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetkuVedenie skladového, mzdového a majetkového účtovníctvaSpracovanie daňových priznaní a hlásení […]

Čítať viac

Účtovník/čka

Náplň práce Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou pre 2 – 3 spoločnostiÚčtovanie všetkých účtovných prípadov – dodávateľské a odberateľské faktúry, pokladňa, bankové výpisy, interné doklady a i.Účtovanie majetkových operácií (obstaranie, vyradenie, účtovné a daňové odpisy, technické […]

Čítať viac

Komplexný účtovník

Náplň práce Zodpovednosť za komplexné vedenie účtovníctva pre viaceré menšie spoločnostiZodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiekVypracovávanie a kontrolovanie daňových priznaní a DPHZodpovednosť za mesačné a ročné uzávierkové operácieÚčtovanie faktúr, dobropisov a interných dokladovVystavovanie režijných faktúrÚhrady záväzkovSledovanie saldokont pohľadávok a záväzkovHlásenia […]

Čítať viac

Účtovník/čka so zameraním na majetok

Náplň práce Vedenie účtovnej evidencie hmotného a nehmotného majetkuZabezpečenie procesu zaraďovania, vyraďovania a preraďovania majetkuNastavovanie odpisových skupín a plánov v súlade so zákonomKontrolovanie účtovných a daňových odpisovPríprava a spracovávanie podkladov pre inventarizáciu majetku Osobnostné predpoklady a zručnosti Predchádzajúce minimálne 2 […]

Čítať viac