Projektový špecialista v poisťovni

Náplň práce Zodpovednosť za správu prideleného portfólia poistných produktov.Spolupráca v rámci oddelenia správy poistnéhoSpolupráca s ďalšími oddeleniami poisťovne, ako je oddelenie obchodu, upisovania poistného, reklamácií, IT atď.Spolupráca na interných projektoch spoločnostiRealizácia projektu, ktorý zahŕňa: implementáciu nových produktov do novozavedeného IT […]

Čítať viac

Výkonná asistentka CEO

Náplň práce Komplexná administratívna podpora výkonného manažéraPríprava prezentácií, podkladov na pracovné stretnutia a zasadnutia manažmentuParticipácia na rokovaniach a poradáchPríprava zápisov z porád aj v anglickom jazykuOrganizácia služobných ciest, rezervácia leteniekOrganizácia kalendára výkonného manažéraRiešenie operatívnych úloh Osobnostné predpoklady a zručnosti Stredoškolské/vysokoškolské […]

Čítať viac

Finančný analytik

Náplň práce Príprava finančných modelov, analýz, reportov a prognóz pre zvažované projektyVyhodnocovanie štandardných ukazovateľov návratnosti dlhodobých investíciíVypracovávanie business modelov pre konkrétne technicko-obchodné riešeniaPosudzovanie kreditného rizikaNávrh opatrení na zmiernenie rizík vyplývajúcich z kreditného profilu protistránKontrola a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie v oblasti […]

Čítať viac

Obchodný manažér (cestovné poistenie)

Náplň práce Zodpovednosť za obchodné aktivity a rozbeh nového produktu cestovného poistenia na trhuAktívne vyhľadávanie a oslovovanie cestovných kancelárii, cestovných agentúr na území SRPrezentácia produktu, podmienok, výhod a cien cestovného poisteniaUzatváranie zmlúv a podmienok spolupráce s CKNastavenie celého procesu spolupráce […]

Čítať viac

Travel partner manager

Náplň práce Zodpovednosť za obchodné aktivity a rozbeh nového produktu cestovného poistenia na trhuAktívne vyhľadávanie a oslovovanie cestovných kancelárii, cestovných agentúr na území SRPrezentácia produktu, podmienok, výhod a cien cestovného poisteniaUzatváranie zmlúv a podmienok spolupráce s CKNastavenie celého procesu spolupráce […]

Čítať viac