Team leader výroby

Náplň práce Zabezpečovanie plynulého chodu výrobyPodieľanie sa na zlepšovaní procesovKoordinovanie prác vo výrobe Osobnostné predpoklady a zručnosti Prax na vedúcej pozícií v oblasti automotiveSamostatnosťZodpovednosť

Čítať viac