Čo sa vám oplatí viac: byť živnostníkom alebo zamestnancom?

Dlho rozmýšľate nad tým, že je pre vás výhodnejšie byť živnostníkom. Zasa na druhej strane počúvate od živnostníka, aké super by bolo keby mal zamestnanecké výhody v práci ako zamestnanec na trvalý pracovný pomer. Ak máte na výber či byť zamestnancom alebo SZČO, musí vám byť jasné, že obidve možnosti ako pracovať skrývajú výhody ale aj nevýhody. V tomto článku sa ich pokúsime objasniť.

Rozdiely uzatvorených zmlúv

1. Zamestnanec
Ako zamestnanec na trvalý pracovný pomer disponujete pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi vami a vašim zamestnávateľom podľa zákonníka práce. To znamená, že v zmluve máte jasne definované čo je vašou náplňou práce, aký je dlhý váš pracovný čas, kde budete vykonávať prácu a pod. Zákonník práce tým, že ustanovuje podmienky práce vás chráni aby ich dodržiaval aj váš zamestnávateľ.

2. Živnostník 

Pri zmluve, ktorú máte v rukách ako SZČO nejde o zmluvu, ktorá presne definuje váš pracovnoprávny vzťah medzi vami a zamestnávateľom ale uzatvárate medzi sebou obchodnú zmluvu. Totižto vy, ako SZČO ste braný skôr ako poskytovateľ služieb.

Pracovné benefity

1. Zamestnanec
Ako zamestnanec na TPP ako sme si už povedali ste chránený zákonníkom práce. Ten ráta s tým, že vám môžu prísť rôzne prekážky do vykonávania vášho zamestnania a vy nebudete môcť prísť do práce. Takéto voľno máte však platené. Ako napríklad návšteva lekára, ktorá nie je uskutočniteľná mimo pracovnej doby. Alebo aj pri sprevádzaní rodinného príslušníka, či v prípade vlastnej svadby alebo úmrtia v rodine. Ďalšie benefity sú aj hmotné veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné pri výkone vašej práce a zamestnávateľ je povinný vám ich zabezpečiť (napr. služobný počítač, telefón,…), príspevok na jedlo vo forme stravných lístkov a pod. Tak, ako sú tieto výhody spísané v zmluve, sú tam spísané aj vaše povinnosti, ktoré musíte dodržiavať.

2. Živnostník 
Ako SZČO máte v rukách benefit ako je flexibilná pracovná doba. Je len na vás ako využijete svoj čas a ako dlho budete pracovať. Medzi benefity však nepatrí nič z toho čo by vám mohol ponúknuť zamestnávateľ, čo znamená, že nemáte žiadnu hradenú dovolenku, žiaden príspevok na stravu a všetko čo potrebujete k vašej práci si musíte zohnať a hradiť sám.

Odmena za prácu

1. Zamestnanec
Zamestnanec má vo svojej pracovnej zmluve charakterizovanú výšku svojej mzdy.

2. Živnostník 
Živnostník je vyplácaný podľa dohodnutej obchodnej zmluvy a na základe jeho vystavených faktúr.

Odvody

1. Zamestnanec
Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne odvádza za zamestnanca jeho zamestnávateľ. To znamená, že z vašej hrubej mzdy odvádza mesačne odvody do Sociálnej poisťovne za nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a za fond solidarity. Tvorí to celkovo 35,2% z vašej celkovej ceny práce. Vy ako zamestnanec platíte ešte za seba poistenie vo výške 13,4% z vašej hrubej mzdy.

2. Živnostník 

Pre SZČO  sú odvody trochu komplikovanejšie, pretože si ich musí odvádzať sám a nespraví to zaňho zamestnávateľ. Odvody do Sociálnej poisťovne tvoria celkovo 33,15% z vymeriavacieho základu. Je však výhodou, že svoje odvody si môže sám regulovať. Ak sa rozhodne dobrovoľne platiť vyššie odvody, ovplyvní to hlavne jeho náhradu príjmu počas práceneschopnosti, zvýši sa mu dôchodok alebo podpora v nezamestnanosti. Z tohto vyplýva, že odvody do Sociálnej poisťovne a ich výška je priamo úmerná výške dávok, ktoré môžete ako SZČO získať. To však neplatí pri odvodoch do zdravotnej poisťovne alebo pri  preddavkoch na daniach. Odvody do zdravotnej poisťovne sú pre živnostníkov výrazne menšie ako tie, ktoré platí zamestnávateľ. Živnostníkovi sa poistné ráta z jeho príjmov, ktoré sú očistené od paušálnych výdavkov a nakoniec sa mu ešte uplatní koeficient 1,486. Zákon však stanovuje minimálnu výšku mesačných odvodov na 79,31 eur. Je to však stále menej ako platí zamestnávateľ za zamestnanca z jeho hrubej mzdy.

Ukončenie pracovného pomeru

1. Zamestnanec
Pri zamestnancovi sa to odvíja podľa zmluvy, ktorú uzatvoril so svojím zamestnávateľom. Ak bola zmluva na dobu určitú, pracovný pomer sa končí po uplynutí tejto doby alebo koniec zmluvy nastane dohodou oboch strán. Výhodou je, že zamestnanec má nárok na výpovednú dobu, ktorá mu dáva čas aby porozmýšľal nad svojim ďalším kariérnym krokom. Z konkrétnych podmienok má právo aj na odstupné.

2. Živnostník
Pri SZČO môže byť ukončenie spolupráce definované v zmluve. Ak však jedna strana odstúpi od zmluvy, živnostník nemá nárok na výpovednú lehotu ani na odstupné.

Zhrnutie výhod a nevýhod

Ak ste sa pred čítaním tohto článku nevedeli rozhodnúť, dúfam, že vám uľahčil rozhodovanie. Bohužiaľ nedá sa jasne definovať, ktorá možnosť je určite výhodnejšia, a ktorá je hodná zavrhnutia. Každá skrýva svoje výhody a nevýhody a je len na vás, pre ktorú sa rozhodnete.

Ak máte záujem o ďalšie tipy a triky z pracovného prostredia, sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *