Aké údaje musí obsahovať každá pracovná zmluva?

Pracovná zmluva vás zaväzuje k pracovnému pomeru so zamestnávateľom a je teda vstupným dokumentom do vášho nového zamestnania. Jej podpísaním, ako pri každej zmluve, súhlasíte s tým, čo je v nej uvedené. Aby ste sa nedostali do problémov kvôli zmluve, ktorá nie je dostatočne vypracovaná alebo zavádzajúca, poďme si zhrnúť všetky povinné údaje, ktoré má obsahovať.

Aké sú povinné údaje pracovnej zmluvy?
 1. druh práce, ktorú budete vykonávať a jej stručná charakteristika
 2. miesto výkonu práce, ktoré môže byť definované ako obec, časť obce alebo inak určené miesto
 3. deň nástupu do vášho nového zamestnania
 4. mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve

Okrem týchto náležitostí musíte mať v pracovnej zmluve určený aj výplatný termín vašej mzdy, pracovný čas, výmeru dovolenku a dĺžku výpovednej doby.

Aké sú nepovinné náležitosti pracovnej zmluvy?
 1. na akú dobu uzatvárate pracovný pomer
 2. skúšobná doba
 3. vznik pracovného pomeru
 4. povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

Tieto informácie nemusia byť v pracovnej zmluve uvedené, ale lepšie je ich  uvádzať aby sa predišlo nedorozumeniam v budúcnosti.

Aké informácie o vás zamestnávateľ musí vedieť?
 1. vaše meno a priezvisko
 2. adresa vášho trvalého pobytu
 3. miesto a dátum narodenia
 4. rodné číslo
 5. rodinný stav
 6. zdravotná poisťovňa
 7. číslo účtu
 8. údaje o dosiahnutom vzdelaní

Tieto informácie sú potrebné na účel vystavenia pracovnej zmluvy pre zamestnávateľa, avšak existujú aj niektoré údaje, ktoré by mohli zamestnávateľa zaujímať, ale v zmysle zákona nie je oprávnený ich od vás vyžadovať. Týka sa to aj vášho pracovného pohovoru. V rámci neho ale aj pri pracovnej zmluve sa vás zamestnávateľ nesmie pýtať na vašu národnosť, vaše majetkové a rodinné pomery, na otázku tehotenstva, na vaše vierovyznanie a politickú orientáciu, na váš zdravotný stav. Tieto otázky môžu viesť k diskriminácii zamestnanca, a preto sú nezákonné.

Dúfame, že vás tento článok zaujal a bol pre vás prínosom. Ak máte záujem o ďalšie tipy a triky z pracovného prostredia, sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *