Čo je pracovná pohotovosť, a aká je za ňu odmena?

Pracovná pohotovosť môže nastať vtedy, ak váš zamestnávateľ kvôli odôvodneným a nevyhnutným prípadom vám môže nariadiť výkon pracovnej pohotovosti, ktorá sa vykonáva nad rámec vášho rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas, ktorý ste si dohodli v pracovnej alebo kolektívnej zmluve.
Počas pracovnej pohotovosti je vašou povinnosťou ako zamestnanca byť po určený čas stále k dispozícii pre prípad vzniku potreby vykonávať prácu.  

Ako má byť takáto pohotovosť odmenená ?

Pri pracovnej pohotovosti sa rozlišuje viac faktorov, ktoré môžu vplývať na vaše mzdové odmenenie, a to v prípadoch:

neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku

  • to znamená, že ako zamestnanec sa zdržujete na pracovisku, ste v pohotovosti a pripravený vykonávať prácu ale zatiaľ ju nevykonávate. Tento čas sa vám započítava do pracovného času. Za každú takúto hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku vám patrí mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách na hodinu, to je pre rok 2022 najmenej 3,713 EUR.

neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska

  • ide o čas, počas ktorého sa ako zamestnanec zdržiavate na dohodnutom mieste mimo pracoviska a ste pripravený vykonávať prácu, ale zatiaľ ju nevykonávate. Tento čas sa vám nezapočítava do pracovného času a za každú hodinu vám patrí náhrada najmenej 0,72 EUR.

aktívnej časti pracovnej pohotovosti

  • v tomto prípade ide o čas kedy počas pracovnej pohotovosti aj vykonávate prácu. Považuje sa za prácu nadčas. Za prácu nadčas si môžete čerpať náhradné voľno alebo máte nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. 

Ak máte záujem o ďalšie tipy a triky z pracovného prostredia alebo novinky o legislatívnych zmenách, sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *