Čo je povinné zmluvné poistenie a zákonné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie a zákonné poistenie nie je dobrovoľné, ako to bolo pri zmluvnom poistení, ale je povinné a túto povinnosť nám upravuje zákon. Najskôr si však pripomeňme, čo pojem poistenie vo všeobecnosti znamená.

Čo to poistenie je ?

Poistenie je právny vzťah realizovaný na základe poistnej zmluvy. V tomto vzťahu figuruje poisťovateľ (poisťovňa) a postený/poistník (osoba, ktorá platí poistenie). V poistnej zmluve sú definované všetky podmienky kedy poisťovňa prevezme za poistníka zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne v dôsledku poistnej udalosti.

Kedy musím uzatvoriť povinné zmluvné poistenie?

Povinnosť uzavrieť toto poistenie má každý, kto vlastní motorové vozidlo. Inak známe aj ako povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, v skratke PZP slúži na krytie škôd, ktoré zapríčiníte neúmyselne cudzej osobe pri dopravných nehodách a iných menších škodových udalostiach. Pre krytie vás a vášho vozidla slúži havarijné poistenie, ktoré nie je povinné ale výhodné ak máte nové vozidlo.

Ak by ste sa chceli preukázať platným PZP, musíte pri sebe nosiť tzv. zelenú kartu. Na nej nájdete aj zoznam krajín, v ktorých vaše PZP platí. 

Čo znamená zákonné poistenie?

Zákonné poistenie ako jeho názov hovorí je poistenie, ktorého podmienky upravuje a definuje zákon. Poistenia, ktoré sme patria sú sociálnezdravotné poistenia. Pre sociálne poistenie máte určenú aj inštitúciu, v ktorej musíte poistenie realizovať, a tou je Sociálna poisťovňa. Zdravotné poistenie môžete platiť v niektorej zo zdravotných poisťovní na Slovensku. Z výplatnej pásky vám tieto poistenia môžu byť známe, a to preto, že ide o odvody, ktoré platíte každý mesiac zo svojej mzdy.
O aké odvody (poistenie) ide?

Sociálne poistenie

Sociálne poistenie slúži ako pomoc pri udalostiach, pri ktorých môže dôjsť k strate vášho príjmu, ako je napr. materstvo, dovŕšenie dôchodkového veku alebo strata príjmu v dôsledku invalidity. Sociálna poisťovňa vám v takomto prípade zabezpečí vyplácanie dávok, ktoré nahradia váš príjem alebo vám pokryjú časť vašich výdavkov.

Aké poistenia patria do sociálneho poistenia?

  • Nemocenské poistenie, ktoré vám zabezpečí dávky, ako je materská a ošetrovné
  • Dôchodkové poistenie ja rozdeľuje ešte na starobné poistenie, ktoré vám zabezpečí poskytnutie starobného, vdovského a sirotského dôchodku a na invalidné, ktoré zabezpečí invalidný dôchodok
  • Úrazové poistenie, ktoré vám vynahradí stratu príjmu v dôsledku pracovného úrazu
  • Garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie poskytujú viaceré zdravotné inštitúcie na Slovensku, ako je napr. Dôvera, Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa a pod. Základným princípom tohto poistenia je aby ste mali bezplatnú lekársku starostlivosť. To sa týka všetkých preventívnych prehliadok u lekárov, lekárska starostlivosť v prípade ohrozenia vášho života, bezplatná preprava pri ohrození života, akútná zdravotná starostlivosť a pod.

Ak vás táto téma zaujala a chcete vedieť viac o finančnej gramotnosti sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *