Čo je pracovná pohotovosť, a aká je za ňu odmena?

Pracovná pohotovosť môže nastať vtedy, ak váš zamestnávateľ kvôli odôvodneným a nevyhnutným prípadom vám môže nariadiť výkon pracovnej pohotovosti, ktorá sa vykonáva nad rámec vášho rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas, ktorý ste si dohodli v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. […]

Čítať viac

Aké zmeny nastali v Zákonníku práce v otázke stravovania?

Ako isto viete, ako zamestnanec po štyroch hodinách práce máte nárok na prestávku. Počas tejto prestávky vám zamestnávateľ musí zabezpečiť stravovanie buď v stravovacom zariadení alebo podľa novej vyhlášky v zákone vám dať na výber medzi stravovacou poukážkou alebo finančným príspevkom na stravovanie. […]

Čítať viac