Čo znamenajú finančné miery pri finančnom plánovaní?

Finančné plánovanie sa nezaobíde bez správneho rozdelenia vašich finančných prostriedkov na dosiahnutie vašich vytýčených cieľov.Dôležité je si nastaviť tzv. ideálne finančné miery, ktoré vychádzajú zo 4 dôležitých finančných atribútov správneho hospodárenia s peniazmi,  a to je tvorba rezervy, vytváranie dlhodobých aktív, výška […]

Čítať viac