Ako získať príspevok na bývanie?

Od 1.1.2023 príde do platnosti nový zákon o štátnej podpore nájomného bývania, v rámci ktorého vám váš zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok na štátom podporované bývanie.

Čo to znamená?

To znamená, že pôjde o možnosť a nie povinnosť zamestnávateľa vám poskytnúť príspevok na bývanie. Zamestnávateľ príspevok môže poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy.

Koľko môžete dostať?

Príspevok sa vypočítava z rozlohy vášho bytu, to znamená, že môžete dostať najviac 4 eurá za každý meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac, ak ste ako zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

Zamestnanci dohodnutí na kratší pracovný čas môžu získať príspevok na štátom podporované bývanie za kalendárny mesiac, avšak príspevok sa im znižuje v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.
U zamestnanca, ktorý uzatvoril pracovný pomer v priebehu kalendárneho mesiaca, sa suma príspevku na bývanie zníži v pomere zodpovedajúcom počtu kalendárnych dní od začatia pracovného pomeru k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a počtu kalendárnych dní v danom mesiaci. Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Mám uzatvorených viac pracovných pomerov

Ak súčasne pracujete pre viacerých zamestnávateľov, teda máte uzatvorený pracovný pomer s viacerými zamestnávateľmi, príspevok na bývanie si môžete požiadať len u jedného zamestnávateľa.

Býva nás viac v jednom byte

Ak byt štátom podporovaného nájomného bývania užívajú a sú nájomcami viacerí zamestnanci,  o príspevok môže požiadať len jeden z nich.

Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. Príspevok je splatný najneskôr posledný deň mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Zamestnávateľ môže podporu bývania zamestnancov touto formu príspevku na štátom podporované bývanie upraviť ako zamestnanecký benefit na základe interného predpisu zamestnávateľa, v ktorom bližšie stanoví podmienky a sumu poskytovaného príspevku.

 

Pre viac zaujímavých článkov nás sledujte na našej  webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *