Ako si založiť živnosť a začať podnikať?

Rozhodli ste sa podnikať a založiť si živnosť? Čo všetko potrebujete na založenie živnosti, aké sú podmienky založenia a aké druhy živnosti existujú?

Živnosť je na Slovensku najčastejšou formou podnikania prostredníctvom fyzickej osoby. Ak by sme mali začať založením živnosti musíme spomenúť viacero podmienok, ktoré svojou činnosťou musíte spĺňať:

Živnostenská činnosť sa vykonáva sústavne, je prevádzkovaná samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, čo znamená, že ako podnikateľ sa rozhodujete sám za seba, rozhodujete o budúcom smerovaní vášho podnikania a vystupujete pod vlastným menom. Asi nemusíme ani spomínať, že pre založenie živnostenskej činnosti musíte spĺňať podmienky ako:

  • dosiahnutie veku 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť a iné podmienky, ktoré určuje živnostenský zákon.

Skôr ako sa do všetkého pustíte si premyslite, čo bude predmetom vášho podnikania. Druhov živností je viac, preto treba mať na začiatku definované v akej oblasti chcete začať podnikať.

Akú živnosť si môžete založiť?
  • Voľná živnosť

Do voľnej živnosti spadajú predmety podnikania, ktoré nie sú vylúčené z spôsobilosti živnostenského zákona a zároveň ich označenie nezodpovedá obsahu remeselných a viazaných živností. To znamená, že voľné živnosti sú základné činnosti ako je napr. výroba, obchod, programovanie, administratíva a pod. Odporúčané živnosti nájdete TU.

Vzhľadom na zásadu vášho slobodného rozhodnutia o voľbe podnikateľskej činnosti si môžete zvoliť ľubovoľný názov pre voľnú činnosť. Avšak pamätajte na to, že pri výbere predmetu podnikania musí byť názov definovaný zrozumiteľne a jasne, keďže posúdenie rozsahu živnostenského oprávnenia vyplýva z obsahu živnosti a obsah živnosti vyplýva z označenia predmetu podnikania.

  • Remeselná živnosť

Na podnikanie v tejto oblasti treba mať splnené podmienky odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore. Napr. ak si chcete založiť živnosť ako stolár, musíte mať výučný list z tohto odboru alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo študijného odboru. Zoznam remeselných činností si môžete pozrieť TU.

  • Viazaná živnosť

Pri viazanej živnosti ide o špecifický okruh činností, ktorých vykonávanie si vyžaduje preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej spôsobilosti. Zoznam spôsobilostí a informácie k ich získaniu nájdete TU.

Aké možnosti máte pri založení živnosti?

Na začiatku vás môže vystrašiť predstava všetkých byrokratických povinností, ktoré sa môžu zo založením živnosti spájať. Avšak dnes si môžete založiť živnosť oveľa jednoduchšie ako to bolo kedysi.

Založiť živnosť si môžete:

1. Osobne

Osobne môžete ohlásiť a vybaviť živnosť v mieste svojho trvalého bydliska na úrade. Potrebné je mať:

  • vyplnený formulár – stiahnuť si ho môžete aj TU.
  • ak je sídlo podnikania/prevádzkarne iné ako váš trvalý pobyt, treba preukázať oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti
  • pri zakladaní remeselnej alebo viazanej činnosti treba preukázať odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto činnosti
  • zaplatený správny poplatok

2. Elektronicky

K elektronickému založeniu živnosti vám stačí len preukaz s elektrickým čipom aktivovaný na elektrické podpisovanie a môžete si jednoducho a rýchlo založiť živnosť na TEJTO stránke. 

3. Cez súkromných sprostredkovateľov

Stačí online vyplniť kontaktné údaje, formulár na založenie živnosti a odborníci z komerčných spoločností vám za poplatok okolo 15 – 20 EUR vybavia všetko online.

Ak vás táto téma zaujala a chcete vedieť viac o finančnej gramotnosti sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *