Aké zmeny nastali v Zákonníku práce v otázke stravovania?

Ako isto viete, ako zamestnanec po štyroch hodinách práce máte nárok na prestávku. Počas tejto prestávky vám zamestnávateľ musí zabezpečiť stravovanie buď v stravovacom zariadení alebo podľa novej vyhlášky v zákone vám dať na výber medzi stravovacou poukážkou alebo finančným príspevkom na stravovanie.

Kedy sa môžete rozhodnúť, ktorú možnosť si vyberiete?

Zamestnávateľ je povinný vám dať primerane dlhú lehotu na výber. Minimálna doba, počas ktorej ste viazaný svojím výberom stravovacích poukážok alebo finančného príspevku na stravovanie je 12 mesiacov.

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytovať finančný príspevok na stravovanie? 

  • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov vo vlastnom alebo prenajatom stravovacom zariadení prostredníctvom stravovacích poukážok
  • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny spôsob stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom
  • ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo, ak by zabezpečenie stravovania zákonnými formami bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce
Aká je výška finančného príspevku na stravovanie ?

Suma minimálneho finančného príspevku predstavuje najmenej 55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, ktorej hodnota je 3,83 EUR = 2,11 EUR (55%), najviac však 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (5,10 eur) = 2,81 EUR finančného príspevku.
Zamestnanec má právo sumu finančného príspevku navýšiť zo zdrojov sociálneho fondu.

Ako vplývajú dane na stravovanie zamestnancov ?

Od dane z príjmov fyzických osôb je oslobodený príjem poskytnutý ako:

  • hodnota stravy poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku (jedlo zabezpečené zamestnávateľom)
  • strava poskytovaná prostredníctvom iného stravovacieho subjektu (stravovacie poukážky) alebo ako
  • strava poskytovaná vo forme finančného príspevku na stravovanie.

Pre uplatnenie oslobodenia od dane je povinná naďalej vopred daňová uznateľnosť výdavkov na strane zamestnávateľa (zákonný  príspevok zamestnávateľa + príspevok nad rámec poskytnutý z vlastných zdrojov zamestnávateľa preukázane zdanený zamestnancovi).

Príspevky na stravné sú oslobodené aj od poistných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Ak máte záujem o ďalšie tipy a triky z pracovného prostredia a o zmenách v legislatívnych procesoch, sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *