Aké zdroje financovania výdavkov môžete zvoliť?

V živote sa nám môžu naskytnúť nepredvídateľné výdavky, na ktoré by sme vďaka dobrému finančnému plánu mali byť pripravený. Pokiaľ však nemáte dobre vytvorený finančný plán, môže nastať pár komplikácii. Vtedy ľudia siahajú po iných zdrojoch financií, a to napríklad aj po finančných produktoch od bankových subjektov. Aké finančné produkty máme na mysli? 

Úver

Úver je finančný produkt, ktorý vám môže poskytnúť finančná inštitúcia, najčastejšie banka. Tá vám poskytne finančné prostriedky, ktoré jej postupným splácaním vrátite, avšak aj s dopredu dohodnutým úrokom. 

Čo je úrok?

V podstate je to odmena pre banku za poskytnutie služby-požičanie peňazí. Je vyjadrený úrokovou sadzbou, ktorá predstavuje percentuálny podiel zo sumy, ktorú ste si požičali a dlžíte banke. To znamená, že suma, ktorú ste si požičali sa o tento percentuálny podiel navýši a tak vrátite banke viac ako ste si požičali. Úrok býva vopred dohodnutý v úverovej zmluve medzi bankou (veriteľom) a dlžníkom (vami). Tak isto je v zmluve dohodnutá aj lehota splácania a periodicita úročenia. Periodicita úročenia vyjadruje za aké obdobie si banka účtuje úrok (mesačne – p.m., štvrťročne – p.q., polročne – p.s. alebo ročne – p.a.).

Pri úveroch môže byť úroková sadzba zadefinovaná ako fixná alebo premenlivá. Čo to znamená?

  • Fixná úroková sadzba – znamená, že ak máte uvedené v úverovej zmluve údaj napr. s 3 ročnou fixáciou úroku, úroková sadzba sa vám za toto obdobie nemôže zmeniť
  • Premenlivá úroková sadzba znamená, že vaša úroková sadzba sa pohybuje podľa vývoja na bankovom trhu, ktorý sa odvíja od ustanovení centrálnej banky (Národnej banky Slovenska).

Úroky pri sporiacich produktoch:

Prostredníctvom sporiacich produktov si dokážeme ušetriť peniaze tým, že ich vkladáme do banky a k týmto peniazom sa nám pripisujú v rôznych pravidelných intervaloch úroky, ktoré majú vplyv na výšku nasporenej sumy. Podľa toho ako sa vám budú úroky pripisovať rozdeľujeme úročenie na jednoduché a zložené. 

Ako sa vypočíta jednoduché úročenie?

Jednoduché úročenie znamená, že úroky sa počítajú len z pôvodnej sumy a nepočítajú sa úroky z úrokov.

Zložené úročenie znamená, že sa vám pravidelne po uplynutí určeného obdobia pripisujú úroky z celej sumy, a tak postupne sa počítajú aj úroky z úrokov až dokým neuplynie stanovená lehota. 

 Čo je RPMN?

Táto skratka predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov, čo je ukazovateľom vašej skutočnej ceny úveru/celkových nákladov na úver. K úveru sa okrem úrokov pripočítavajú ďalšie poplatky, ako je poplatok za spracovanie úveru, poplatky za poistenie, administratívne poplatky a pod. Všetky poplatky sa prepočítavajú na jeden rok, čo znamená že ak máte úrokovú mieru vysokú 6,0% p.a a poplatky sú ďalšie 2%, výška RPMN je 8,0%.

Aké typy úverových produktov máte k dispozícii?
  • Hypotekárny úver

Je dlhodobý úver, ktorý sa zakladá na rozmedzie rokov 4-30 (vo výnimočnom prípade možno aj na 40 rokov) a je určený na kúpu nehnuteľnosti, rekonštrukciu, stavbu nehnuteľnosti alebo na refinancovanie.

Aké podmienky musíte spĺňať?

  • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov je vo výške 8-násobku čistého ročného príjmu žiadateľa.
  • Nevyhnutné je ručiť poistenou nehnuteľnosťou. To znamená, že ručíte nehnuteľnosťou, ktorú kupujete, rekonštruujete alebo založíte nehnuteľnosť vo vlastníctve niekoho iného.
  • Výška hypotéky sa odvíja aj od hodnoty vašej ručenej nehnuteľnosti. Hodnotu nehnuteľnosti určuje znalecký posudok, väčšinou od bankového znalca. Banka vám vie následne poskytnúť prostriedky do výšky 80% z hodnoty nehnuteľnosti (v niektorých prípadoch aj do 90%).
  • Výška vašich všetkých splátok a úverov nesmie presiahnuť 60% disponibilného príjmu po odčítaní životného minima.
  • Spotrebný úver

Je krátkodobý úver, pri ktorom nie je potrebné ručiť a môžete ho použiť na zaobstarávanie rôznych výrobkov či služieb. Sú dva typy, účelový a bezúčelový. Pri účelovom musíte banke v úverovej zmluve presne stanoviť účel použitia úveru a následne ho vydokladovať. Pri bezúčelovom môžete použiť prostriedky na čokoľvek. Avšak maximálna výška takého úveru/resp. súčet všetkých úverov jednej osoby) nesmie presiahnuť 40 000€.

Výhoda spotrebného úveru –  rýchle a jednoduchá získanie prostriedkov

Nevýhoda spotrebného úveru – vysoká RPMN

Kreditná karta predstavuje prostriedok na čerpanie úveru. Na kreditnej karte sa nachádzajú prostriedky banky, a všetko, čo ňou zaplatíte, je vlastne pôžička od banky a prostriedky je potrebné vrátiť. Výhodou je tzv. bezúročné obdobie, v ktorom ak vrátite financie, banka si nezapočíta žiaden úrok. Bezúročné obdobie je však upravené cyklom banky- niekedy to znamená 40 dní, niekedy len 10 dní. Po tomto období sa nesplatená suma úročí vysokou úrokovou sadzbou.

  • Splátkový predaj

Týka sa spotrebného tovaru, ako je napr. elektronika. Znamená to, že tovar kupujete na splátky, jednorazovo zaplatíte menej ale z dlhodobého hľadiska pôvodnú sumu tovaru preplatíte.

  • Lízing

Je spojený s nákupom motorových vozidiel čo strojov. Ak sa rozhodnete pre tento typ financovania, je potrebné uhradiť určitú akontáciu, resp. prvotnú sumu. Následne sa zvyšok sumy rozdelí do niekoľko splátok, ktoré sú spojené so správcovskými poplatkami navyšujúcich cenu. Počas celého splácania je majiteľom daného tovaru lízingová spoločnosť, nie vy. Sú dva druhy lízingov, a to operatívny a finančný lízing.

Pri finančnom lízingu prechádza vlastníctvo predmetu na vás po splatení dohodnutej sumy.

Pri operatívnom lízingu po splatení stanovenej sumy ostáva tovar vo vlastníctve lízingovej spoločnosti, ktorá na seba preberá celú zodpovednosť za údržbu či opravy. V mnohých prípadoch môžete následne tovar odkúpiť za zvýhodnenú cenu.

Rozanalyzovali sme si základné možnosti financovania vašich výdavkov. Najlepší spôsob je však vyvarovať sa braniu úverov a vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu. Pri našom článku o finančných mierach sme si povedali, že najideálnejšia čiastka vášho príjmu, ktorá by mala ísť na splátky úverov je 30%. Nezabúdajte na toto pravidlo.

Ak vás táto téma zaujala a chcete vedieť viac o finančnej gramotnosti sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *