Strojárska výroba

Technik pre technickú prípravu výroby

Miesto práce

Dunajská Streda

Finančné ohodnotenie

Od 1500 EUR/mesiac

Náplň práce

Spolupráca pri navrhovaní a vypracovaní pracovných postupov, prípravkov vo výrobe – zváracích; frézovacích; a iných potrebných pre výrobu
Participovanie na projektovaní, konštruovaní zváracích konštrukcií (podvozky pre vozidlá, pohyblivé
schody; výťahy) a technologických operácií
Návrh a vypracovanie výrobnej dokumentácie prípravkov
Vyhotovenie a úprava technickej dokumentácie podľa zákaziek a potrieb produkcie
Práca v programoch AUTOCAD A SAP
Zaistenie technologickej časti výroby (procesy/materiál/stroje/Layout);
Tvorba pracovných postupov
Navrhovanie opatrení na optimalizácia výrobných procesov
Analýza efektivity výroby
Vypracovávanie nových rozvojových výrobných programov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ovládanie Autocad a SAP na pokročilej úrovni
Znalosť nemeckého jazyka na pokročilej úrovni alebo znalosť anglického jazyka
Skúsenosti so zváracími procesmi, konštrukciami zváracích prípravkov
Skúsenosti ako konštruktér alebo technológ výroby výhoda

Kontakty

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom:

https://www.profesia.sk/praca/dekra-kvalifikacia-a-poradenstvo/O4004264