Stavebníctvo

Stavebný technik – oblasť TZB

Miesto práce

Győr, Budapešť

Finančné ohodnotenie

1 300 EUR/mesiac (Výška mzdy závisí od skúseností kandidáta)

Náplň práce

Komplexné vedenie veľkých stavebných projektov – časť TZB
Prevzatie a naštudovanie projektovej dokumentácie stavby – časť TZB
Aktívna účasť pri výbere vhodných dodávateľov
Zabezpečenie prevzatia staveniska/pracoviska, a jeho odovzdanie realizačným spoločnostiam
Dohľad nad dodržiavaním podmienok dohodnutých pri zazmluvnení výstavby diela
Spolupráca so zástupcami investora, autorského dozoru
Zabezpečenie súladu realizovanej stavby s projektom
Zodpovednosť za kontrolu dodržovania kvality vykonaných prác v súlade s projektovou dokumentáciou
Zodpovednosť za kontrolu postupu prác podľa harmonogramu výstavby a zmlúv uzatvorených s dodávateľmi
Kontrola a koordinácia subdodávateľov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Prax minimálne 3 roky ako projektový manažér, resp. technický dozor investora, resp. stavbyvedúci v časti TZB je podmienkou
Znalosť maďarského jazyka a anglického alebo nemeckého jazyka
Aktívna a dynamická osobnosť
Flexibilita
Vhodné koordinačné a komunikačné zručnosti

Kontakty

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom:

https://www.profesia.sk/praca/dekra-kvalifikacia-a-poradenstvo/O4170452