Stavebníctvo

Stavbyvedúci

Miesto práce

Slovensko

Finančné ohodnotenie

od 1700 EUR/mesiac

Náplň práce

Komplexné zastrešenie prípravy a realizácie stavebných projektov
Prevzatie a kontrola projektovej dokumentácie
Dohľad nad správnym ocenením projektu a spracovaním cenovej ponuky
Priame obchodné jednania so subdodávateľmi
Komunikácia so stavebným dozorom investora
Zabezpečenie súladu realizovanej stavby s projektom
Zodpovednosť za kontrolu dodržiavania kvality vykonaných prác v súlade s projektovou dokumentáciou
Zodpovednosť za kontrolu postupu prác podľa harmonogramu výstavby a zmlúv uzatvorených s dodávateľmi
Kontrola a koordinácia subdodávateľov
Spolupráca so zástupcami investora, autorského dozoru

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osvedčenie odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúci (pozemné stavby)
Komunikatívnosť, zodpovednosť, zmysel pre detail
Metodický a dôsledný prístup k práci, vysoké pracovné nasadenie, stresová odolnosť

Kontakty

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom:

https://www.profesia.sk/praca/dekra-kvalifikacia-a-poradenstvo/O4035664