Stavebníctvo

Stavbyvedúci (Maďarsko)

Miesto práce

Maďarsko

Finančné ohodnotenie

Od 2 000 EUR/mesiacplus variabilná zložka

Náplň práce

Komplexné zastrešenie prípravy a realizácie stavebných projektov v Maďarsku
Prevzatie a kontrola projektovej dokumentácie
Dohľad nad správnym ocenením projektu a spracovaním cenovej ponuky
Priame obchodné jednania so subdodávateľmi
Komunikácia so stavebným dozorom investora
Zabezpečenie súladu realizovanej stavby s projektom
Zodpovednosť za kontrolu dodržovania kvality vykonaných prác v súlade s projektovou dokumentáciou
Zodpovednosť za kontrolu postupu prác podľa harmonogramu výstavby a zmlúv uzatvorených s dodávateľmi
Kontrola a koordinácia subdodávateľov
Spolupráca so zástupcami investora, autorského dozoru

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osoba odborne spôsobilá – pozemné staviteľstvo je podmienkou
Aktívna znalosť maďarského a slovenského jazyka
Aktívna a dynamická osobnosť
Ochota cestovať
Flexibilita
Skúsenosť s vedením ľudí
Vhodné koordinačné a komunikačné zručnosti

Kontakty

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom:

https://www.profesia.sk/praca/dekra-kvalifikacia-a-poradenstvo/O394669