Služby

Špecialista spracovania leteckých lidarových dát

Miesto práce

Košice/Banská Bystrica

Finančné ohodnotenie

1200€ – 1500€ btt

Náplň práce

Analýzy a spracovanie priestorových dát väčších území a oblastí
Spracovanie leteckých fotogrametrických, digitálnych, lidarových dát…
Práca na zaujímavých medzinárodných projektoch s využitím anglického jazyka
Komunikácia s klientmi, dodávateľmi atď.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vysokoškolské vzdelanie v niektorom z odborov geodézia, geografia, fotogrametria, GIS, DPZ, geoinformatika alebo v inom príbuznom odbore.
Požadujeme niekoľkoročnú prax v oblasti spracovania priestorových dát väčších území, napríklad leteckých fotogrametrických alebo satelitných dát, lidarových dát, prípadne aj v oblasti spracovania multispektrálnych alebo hyperspektrálnych dát.
Znalosť základných princípov fungovania lidarových a fotogrametrických systémov a postupov spracovania.
Znalosť princípov mapových zobrazení a transformácií.
Skúsenosť s prácou v niektorom z programov TerraScan/TerraMatch, Lastools, ArcGis, QGIS, PCI Geomatica, ENVI, Correlator3D, Global Mapper alebo Microstation.
Skúsenosť s prácou s open-source knižnicami GDAL, PDAL.
Nutná aktívna znalosť anglického jazyka (úroveň pokročilosti B2/C1 podľa ERR). Ďalší jazyk (francúzština, alebo nemčina) je výhodou.
Základy programovania, ideálne v jazyku Python, schopnosť algoritmického myslenia.

Kontakty

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom:

https://www.profesia.sk/praca/dekra-kvalifikacia-a-poradenstvo/O4003532