dekra-job.sk
Recruitment
Executive search
Database search
Temporary staffing
Recruitment

Kedy využiť RECRUITMENT?

Pri obsadzovaní bežných pracovných pozícií
Ak nemáte čas sa venovať najprácnejšej časti pri výbere zamestnanca
Nemáte vlastné personálne/náborové oddelenie

 

Proces RECRUITMENT

Executive search

Kedy využiť EXECUTIVE SEARCH?

Pri obsadzovaní pozícií vrcholových manažérov a špecialistov
Ak chcete získať perspektívneho zamestnanca priamo od konkurencie
Diskrétna výmena existujúceho zamestnanca na vrcholovej alebo špecializovanej pozícii, s ktorým ste dlhodobo nespokojný

 

Proces EXECUTIVE SEARCH

Database search

Kedy využiť DATABASE SEARCH?

Ak nemáte dostatok kandidátov vo výberovom procese, ale celý proces chcete mať vo vlastných rukách
Pri hromadnom obsadzovaní pracovných pozícií

 

Proces DATABASE SEARCH

 

Temporary staffing

Kedy využiť TEMPORARY STAFFING?

Zníženie náročnosti personálnej a mzdovej agendy
Ak potrebuje zvýšiť flexibilitu manažovania pracovných pomerov
V prípade, ak potrebuje najať človek na dobu určitú (napr. počas trvania projektu)

 

Proces TEMPORARY STAFFING

 

Počas trvania pracovného pomeru DEKRA zabezpečuje všetky povinnosti zamestnávateľa, zabezpečuje evidenciu návštev lekárov, PN, OČR a pod. Spracováva a vypláca mzdu, zabezpečuje stravné lístky, znáša prípadné kontroly zo strany štátnych inštitúcií.