Financie a účtovníctvoSlužby

Senior špecialista personalistiky a miezd

Miesto práce

Bratislava

Finančné ohodnotenie

Od 1 700 EUR/mesiac

Náplň práce

Príprava pracovno-právnej dokumentácie (pracovné zmluvy, dohody, dodatky…)
Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do sociálnej poisťovne
Vedenie personálnych zložiek zamestnancov, evidencia a archivácia
Spracovanie dochádzok zamestnancov
Komunikácia so mzdovým oddelením, inšpektorátmi práce, PZS
Príprava výstupných dokumentov
Problematika BOZP
Práca v interných systémoch
Metodická činnosť a tvorba interných smerníc
Ostatné úlohy podľa pokynov nadriadeného

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Predchádzajúce minimálne 4 ročné skúsenosti na obdobnej pozícii
Výborný prehľad v personalistike, odmeňovaní, legislatíve, zákonníku práce a pod.
Proaktívny prístup, dôslednosť

Kontakty

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom:

https://www.profesia.sk/praca/dekra-kvalifikacia-a-poradenstvo/O4059242