dekra-job.sk

Recruitment

Je efektívna metóda výberu zamestnancov na voľné pracovné pozície u klienta. Základom úspešného recruitmentu je presné zadefinovanie požiadaviek na vhodných kandidátov zo strany klienta. Na základe stanovených požiadaviek vyberieme pre Vás z viacerých zdrojov v rámci viacstupňového výberového konania najvhodnejších kandidátov pre záverečnú fázu výberového konania. V rámci úspešných firiem sa za rozdielový strategický faktor úspechu považujú zamestnanci. Pri vyhľadávaní vhodných kandidátov využívame reálnu skúsenosť našich konzultantov z obsadzovania pracovných pozícií pre našu podnikateľskú skupinu, ako aj pre našich externých partnerov.