Bankovníctvo a poisťovníctvo

Neakvizičný osobný bankár

Miesto práce

Bratislava

Finančné ohodnotenie

1 500 EUR/mesiac+ variabilná zložka

Náplň práce

Zodpovednosť za zverené portfólio klientov v zmysle prideleného segmentu
Navrhovanie optimálnych riešení klientom prostredníctvom ponuky najmä investičných produktov
Zabezpečovanie servisných požiadaviek klientov
Budovanie a rozvíjanie vzťahov s klientmi banky
Plnenie stanovených cieľov v požadovanom rozsahu a čase
Pravidelné preškoľovanie sa na nové alebo inovované bankové produkty a služby
Reporting obchodných aktivít v zmysle požiadaviek priameho nadriadeného

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Skúsenosti na obdobnej pozícií minimálne 3 roky

Kontakty

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom:

https://www.profesia.sk/praca/dekra-kvalifikacia-a-poradenstvo/O4003532