Financie a účtovníctvoSlužby

Komplexný účtovník/účtovníčka

Miesto práce

Žilina

Finančné ohodnotenie

1 500 EUR/mesiac

Náplň práce

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
Zodpovednosť za účtovnú agendu a procesy v súlade s platnou legislatívou
Účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry a pod.)
Evidencia majetku, spracovanie odpisov, kontrola skladového hospodárstva
Spracovanie daňových priznaní k DPH, dani z príjmu a dani z motorových vozidiel
Vypracovávanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných uzávierok
Spracovanie štatistických výkazov
Komunikácia s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť platnej daňovej a účtovnej legislatívy
Skúsenosti s vedením komplexného účtovníctva
Samostatný a zodpovedný prístup, precíznosť
Skúsenosti s programami Kros, Helios, Pohoda

Kontakty

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom:

https://www.profesia.sk/praca/dekra-kvalifikacia-a-poradenstvo/O4177112