Strojárska výroba

Kalkulant – technická príprava výroby

Miesto práce

Dunajská Streda

Finančné ohodnotenie

Od 1500€ btt/mesiac

Náplň práce

Preverovanie vstupných údajov pre nákladové rozpočty
Zisťovanie fixných a variabilných položiek pre stanovovanie kalkulácii
Sledovanie cenových pohybov vstupov pre účely tvorby kalkulácii
Kontrola nákladov pred, počas a po realizácii projektov a následné reportovanie a vyhodnocovanie
výstupov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Praktické skúsenosti v strojárenskej spoločnosti min. 2 roky
Znalosť nemeckého jazyka na pokročilej úrovni

Kontakty

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom:

https://www.profesia.sk/praca/dekra-kvalifikacia-a-poradenstvo/O4003532