dekra-job.sk

Executive search

Je najefektívnejšia metóda vyhľadávania kandidátov na pozície stredného, vyššieho a top manažmentu, spolu s pozíciami vyslovených špecialistov na trhu práce. Pri realizácii executive search dochádza k priamemu osloveniu perspektívne vhodných kandidátov. Executive search realizovaný renomovanou poradenskou spoločnosťou poskytuje klientom komplexnú informáciu o vhodných kandidátoch spolu s podrobnými informáciami o ich pracovných skúsenostiach, ako aj ich motiváciou pre ďalší rozvoj kariéry u iného zamestnávateľa.